Środek w formie koncentratu należy rozcieńczyć z wodą w proporcji podanej na etykiecie