Oferta Hurtowa

Jeśli prowadzą Państwo działalność na dużą skalę, realizują zakupy dla firmy, na dalszą odsprzedaż lub dla instytucji i oczekują Państwo lepszych warunków handlowych prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem. Postaramy się zapewnić indywidualne warunki dostosowane do potrzeb oraz potencjału klienta. 

W celu uzyskania oferty indywidualnej

Biuro@chemplus.pl

+48 577 461 333

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Arkadiusz Drwęski Usługi Cateringowe z siedzibą: ul. Traugutta 34A/2. 62-030 Luboń Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na
  podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie
  danych osobowych spółki należące do grupy kapitałowej,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Posiada Pan/i prawo do cofnięcia
  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Pani/Pana dane będą nie przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do nawiązania kontaktu.